۸ مرداد ۱۳۹۱

گر آمدنم به من بدی....

گر  آمدنم     به    من    بُدی    نامدمی
ور  نيز  شدن   به  من بُدی کی شدمی؟
به زان  نبدی  که   اندرين  دير خراب
نه   آمدمی  ،   نه  شدمی  ،   نه  بدمی

۳ نظر:

harakiri12 گفت...

کاندر عجبم که من توام یا تو منی

خـــآتون خـــآموش گفت...

دلگیرید امشب
میگذرد

قدیسه گفت...

چقدر زیبا گفتن...