۶ مرداد ۱۳۹۵

....

تعداد آمار وبلاگ وضعیت پرفراز و فرودی داره.
گاهی به تعداد انگشتان دست و گاهی بیشتر. 
آنچه مسلم است نوشتن در وبلاگ با توجه به همه گیری کانال های تلگرام و دسترسی آسان تر، برای منی که همیشه وقت کم می آورم، جاذبه بیشتری دارد.
یکی از دوستان هم لطف کرده و برایم سایتی درست کرده.
یکی دو پست در سایت شخصی خودم گذاشته ام، اما هنوز انتشار مطالب در تلگرام و در قالب داستان های "آلپاچینو با نون اضافه" برایم راحت تر است.
این یادآوری بود برای دوستانی که از طریق وبلاگ مطالب من را دنبال می کردند و ممکن است بخاطر نیمه کاره رها شدن مطالب جا بخورند.
یعنی " آلپاچینو با نون اضافه" را هم چنان می نویسم.
اما تلگرام و به آدرس:
  https://telegram.me/noone_ezafe
نوشتن در فیس بوک خیلی خیلی برایم سخت شده.
در سایت خودم که هنوز در مراحل آزمایشی است هم یکی دو روزنوشت گذاشته ام.
آدرسش را بعداً می گذارم
و ...
به بابک عزیز هم سلام می رسانم. امیدوارم توانسته باشی مطالب را از طریق تلگرام دنبال کنی.
ایمیل من همچنان: ana4178@yahoo.com

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...