۱۸ مرداد ۱۳۸۸

در اوج جو زدگی سیاسی

در اوج جو زدگی سیاسی وقتی دم در با خانم همسایه کتاب های ممنوعه باقی و گنجی را رد و بدل میکنیم ؛ بچه ها توی خانه به جان هم افتاده اند وگیس هم را میکشند . روی زمین و میز آشپزخانه و سر اپن را ورقهای پراکنده روزنامه پر کرده است . کنار ماشین لباسشویی یک سبد لبریز از لباس به من دهن کجی میکند . در ذهنم برای مدیر مسئول کیهان خط و نشان میکشم ، در اوج اوج جو زندگی سیاسی گاهی با خود فکر میکنم . بهتر است بروم یک شام خوشمزه درست کنم بدهم به خانواده بخورند! زیر چشم زی زی گوله گود افتاده است .

۱۰ مرداد ۱۳۸۸

روزهای آشوب

سوم ماه می: در این اثر، تیرباران شهروندان مادریدی توسط سربازان امپراطوری فرانسه در خلال سال‌های اشغال اسپانیا به دست ناپلئون به تصویر کشیده شده‌است. عده ای این اثر را اولین نقاشی به معنای واقعی انقلابی میدانند .

نمی دانم چرا این تصویر اینقدر مرا به یاد تصویر بالایی می می اندازد . گویا هیچ وقت دیکتاتورها نمی میرند چه اینجا چه هر جای دیگر دنیا فقط چهره عوض میکنند.

این یکی از زیباترین تصاویری بود که من از اعتراضات مردمی دیدم . دستهای در هم گره کرده و قیافه هایی که بیشتر اسطوره ای هستند تا واقعی .

نوروزی دیگر

دروازه بهشت

اگر بگویم می خواهم از فرصت استفاده کنم. و در این سوت و کوری وبلاگ چیزکی بنویسم خنده دار است؟ از قزوین آمده ام و چه سخت، و چه خسته بودم تا ...