۲۷ آذر ۱۳۹۲

پاچه خاری آمد نیامد دارد

نتیجه پاچه خاری از رییس جدید تازه از راه رسیده!
یک سبد گل گرفتیم به عبارت 70 هزارتومان
( بله من تسلیم شدم و اعتراف می کنم به این پاچه خاری امیدهایی بسته بودم)‌
مجبور شدیم یک مسیر را خلاف برویم،
( مجبور شدیم می فهمید! چاره ای نبود)‌
سر خیابان عدل یک پلیس ماسماسک به دست
( راستی اسم این چیزهایی که پلیس ها دستشان می گیرند از تویش قبض جریمه صادر می کنند چیست؟)
یک لنگه پا! ایستاده و آمدن ما را به نظاره نشسته بود، بنابراین جریمه شدیم!
که می کند به عبارت 40 هزارتومان.
برچسبی که روی سبد گل زده بودیم کوچک بود، سبک بود، با چسب دوقلو نچسبانده بودیمش، کنده شد و افتاد کف ماشین بعد هم خود به خدایی دود شد و به هوا رفت، مجبور شدیم برویم یک کاغذ ابرو باد بگیریم، بدهیم یک خوشنویس خوش خط روی کاغذ به درشت ترین خطی که پا می دهد بنویسد:
"جناب آقای مهندس شاخ کاریان! انتخاب شایسته ی شما را به سمت ریاست شرکت "فلان فلان شده مان" تبریک می گوییم.
و بعد با خط درشت تر! بنویسد:
از طرف نگهبانان، رانندگان و کارمندان
( کارمندی وجود نداشت تنها کارمند انبار من هستم منتهی ناچار شدیم جمع ببندیم که در نگارش با دیگران، هم خوانی آوایی داشته باشد)‌.
این هم شد به عبارت 30 هزارتومان!
سپس با عجله رفتیم به محل جلسه تودیع و معارفه و پرس و جو کنان آقای " مهندس شاخ کاریان" را بین عده ای از مدعوین که در حال خروج از سالن بودند.
( برنامه تمام شده بود ما دیر رسیده بودیم)
پیدا کرده سبد گل را تقدیمش نمودیم.
هنوز از کل مجموعه بیرون نیامده بودیم که دیدیم جمع کثیری همکاران اداری از بخش های دیگر مشغول دست بوسی و لپ کشی و گرد و خاک زدایی از کت و شلوار و لیس زدن کفش های فرد مشکوکی هستند. پرس و جو که کردیم معلوم شد ایشان مهندس" شاه کلیدیان" رییس جدید مجموعه هستند.
پس آقای " شاخ کاریان" که بودند؟
جواب: در واقع ایشان متصدی یکی از فروشگاه های بدون ارتباط با حوزه ی ما هستند که کاملاً اتفاقی هم زمان با آقای مهندس" شاه کلیدیان" در شرکت ما مشغول به کار شده اند.
(ما دیدیم چقدر شاخ کاریان " خر کیف زده بود.)
و باز این حسین فلان فلان شده گند زد و این بار فکس را جابه جا خوانده و اسم ها را اشتباه دیده بود.
بگذریم:
کل خسارت مادی وارد شده از پاچه خاری روز گذشته مان می کند به عبارت 140 هزار تومان، البته استحضار دارید مصائب معنوی وارد شده مسلماً بسیار سنگین تر بوده است.

ته نوشت: واضح است  اسامی را بر اساس خلاقیت و ذوق و سلیقه خود تغییر ماهوی داده ام.

۱ نظر:

ehsan me گفت...

خیلی‌باحال‌بود‌موفق‌باشید

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...