۱۶ آذر ۱۳۹۱

دل مشغولی های مناخیم

هم زمان نمی توانم در دو وادی حضور فعال داشته باشم.
یا باید فیس بوک معطل بماند، این جا را بچرخانم.
یا باید وبلاگ را تعطیلش کنم، به فیس بوک برسم.
فیس بوک این مشکل را دارد که شما با آدم های رو در رو طرف می شوید.
آدم هایی که عکس هایشان را، دل مشغولی هایشان را،‌ زندگی خصوصی اشان را می چینند جلوی چشم شما.
آن جا مجبورید کمی از پوسته در بیایید تا به رنگ جماعت شوید.
گاهی اما می بینید این به رنگ جماعت شدن رنگ خود شما را عوض کرده است!
شاید اگر یک از دوستان وبلاگی آن جا در فیس بوک یادم نمی انداخت که روز روزگاری وبلاگی داشتم.
هیچ گاه دیگر یادی از این صفحه مهجور نمی کردم.

با قسمت کامنت ها مشکل دارم، من همه ی کامنت ها را منتشر می کنم اما بلاگ گزینش می کند بعضی ها منتشر می شوند و بعضی ها گویا حذف! من بی تقصیرم. این را می گذارم به پای انقلاب  جدیدی که  در بلاگر شده است.
در همین صفحه ای که من می نویسم اگر روی آیکون بزرگ کردن فونت کلیک کنم! مطالب را زیر خط دار می کند!
اگر روی زیر خط دار کردن یک مطلب کلیک کنم. اندازه قلم تغییر می کند.
بعید نمی دانم فردا به جای مطالب من هوس کند دل مشغولی های مناخیم را پست کند!

۱ نظر:

چهارگاه گفت...

مسلما دلمشغولی های مناخیم هم خواندنی است. ما هر دو تان را دوست می داریم.

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...