۸ دی ۱۳۹۰

جوابهاي پر حاشيه

بيزقولك به آقاي خانه : بابا چيكار كنيم حجم مايع زياد بشه ؟ ( درس علوم كلاس سوم دبستان)
آقاي خانه كمي مكث مي كنند و مي گويند : بابا جان چاره اش نوشيدن دو ليوان آب و يك فنجان چاي قند پهلويي است كه مامان خارخاري براي آدم ريخته باشد .بعد به من چشمك مي زنند و اشاره مي كنند كه بروم برايشان چاي بياورم.
من اما اخم مي كنم و به ايشان  چشم غره مي روم و مي گويم: اگر چاي مي خواهيد چرا جواب انحرافي مي دهيد آقا جان،  اين چه طرز جواب دادن به سوال بچه است.
بعد فكر مي كنم باز هم خدا را شكر كه  بيزقول نپرسيد چكار كنيم حجم گاز زياد شود؟

۳ نظر:

ناشناس گفت...

سلام مثل هميشه بامزه بود ممنون

دوست گفت...

چكار كنيم حجم گاز زيادبشود!يا زياد نشود؟:-)

عنترجان گفت...

خیلی جالب بود ،افرین:)