۲ دی ۱۳۸۸

روزی نو

 در حال بستن بار و بنه سفر هستم که راهی شویم . امسال فکر میکنم تاسوعا و عاشورای دیگری را تجربه کنیم .
وقتی فکر میکنم چه چیزهایی ببرم تا در مواقع لزوم از خودمان دفاع کنیم یعنی این تاسوعا و عاشورا چیز دیگری خواهد بود .

۱ نظر:

مسعود گفت...

اوه ميري به شهرتون؟قزوين بود ديگه ؟ يادت نره روي گنبد مقبره خانوادگيتون دراز بکشي :)