۸ بهمن ۱۳۸۸

ربطش بدهید

بعد از دادن ِ! یک امتحان دوست داشتنی به خانه برگشته ام . امتحانی که استادش به جای درخواست استفراغ اندوخته های دانشجویان از کتابهای تاریخ مصرف گذشته روی کاغذ امتحان . از دانشجویان خواست که تحلیل خودشان را از ارتباط موضوع واحد با رشته ی تخصصی اشان بنویسند . و این شد که من سر جمع سه خط نوشتم !
ارتباط دارد خوب هم دارد . ولی در این خراب آباد پی ارتباطش نباشید پی این باشید که بتوانید ربطش را باسایر علومی که به آن ارتباط ندارد و یک جوری ربطش می دهند باشید .ایده آلیست نباشید . همینطور مثل اوضاع روزگارمان ولنگار باشید .

هیچ نظری موجود نیست:

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...