۲۳ فروردین ۱۳۹۰

و آنگاه بصیرت

بیزبیز در اینترنت بنری دیده است که نصف صورت موسوی را با نصف صورت مسعود رجوی کنار هم گذاشته اند و زیرش چاپ کرده اند بصیرت (تا دیگران خوب ببینند و بفهمند این هر دو یکی هستند . ) بدو بدو می آید پیش من و می گوید : مامان تو رو خدا بیا ببین چی تو این صفحه گذاشتن نصف صورت موسوی رو با نصف صورت صدام حسین . ( مسعود رجوی نمی شناسد دخترک من هر چند خوب می داند صدام که بوده است .) کنار هم گذاشتن . بعد می گوید: مامان خیلی وحشتناکه ! می گویم : چه چیز وحشتناکه مامان ؟ و خودم را آماده می کنم تا چیزی نگویم که رنگ و بوی سیاسی داشته باشد و برایش گران تمام شود . می گوید: مامان بیچاره صدام حسین شاید اون هم خیلی آدم بدی نبوده .

۲ نظر:

محسن گفت...

ببین تو رو خدا مخ بچه ها رو چطور زدن که صدام رو هم... ای روزگار.

جيم انور گفت...

ببین عزیزم در کل ثابت شده که بچه هات زیادی باهوشن به خصوص در مورد مسائل ممنوعه منجر به زندان...
من جای تو باشم یه مدت تو خونه نگهش می دارم مسجدم نمی برمش . یه وقت همون جا از حرفاشون علیه خودشون استفاده می کنه

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...