۷ بهمن ۱۳۹۰

الم شنگه

اين روزها بيشتر اخبار وبلاگي و سايتي و حتي خبرگزاري ها الم شنگه اي است.
يك عكس يا يك خبر يا يك پيغامي را مي گذارند و نفر اولي پيدا مي شود كه  در نقد آن عكس يا خبر يا پيغام بگويد و بنويسد: الم شنگ ِ !
بعد انگار شيپور را زده باشند براي حمله بقيه شروع مي كنند، يكي مي گويد: ننه اش لنگِ !  ديگري مي گويد: باباش بنگ ِ!
و همينطور كتش تنگ ِ !
غذاش سنگ ِ !
دستش بنده ! 
گوشش زنگ ِ !
بزن گنج ِ  !
برو جنگ ِ  !
....
وبعد آنقدر اين حرف و حديث ها  ادامه پيدا مي كند كه ديگر مجالي باقي نمي ماند تا  ثابت شود  مادرش لنگ نيست و پدرش بنگي نبوده وكتش تنگ نشده و... 

۲ نظر:

آنکور گفت...

بله. به قول اوشون کش ندین جانم کش ندین

ادریس گفت...

خارخاسک خوب می نویسد.