۲۶ فروردین ۱۳۹۱

بچه تهرون از نگاه بچه شهرستون!

بيزقولك آمده است به من مي گويد: مامان تو بچه تهروني؟
مي گويم: نه مامان من آنقدر اين شهر و آن شهر بوده ام كه نمي دانم بچه كجا هستم! من تقريباً يك آدم بي سرزمين هستم. خيلي دوست دارم او در مورد بي سرزمين بودن من چيزي بپرسد تا من حرفهاي گنده گنده يادش دهم اما او كاري به كار ريشه هاي من ندارد . در عوض دوباره مي پرسد:  مامان تو نمي دوني چرا بچه تهرون ها اينقدر گاگولن!؟
مي گويم: چطور مگه؟
مي گويد: يه دختري تازه اومده تو كلاسمون همش مي گه من بچه تهرونم، من بچه تهرونم، باور كن حتي از منم تنبل تره! وقتي اصلا چيز خنده داري وجود نداره اون با صداي  مي خنده.  وقتي همه مي خندن، اون اخم مي كنه. اگه بياد تو  گروه سرود گند مي زنه به همه چيز، يا زودتر از همه شروع مي كنه، يا دير تر از همه تموم مي كنه. اگه بهش بگن دفتر چهل برگ بيار دفتر صد  برگ مي آره. اگه بگن بايد مامانت رو بياري مدرسه، باباش رو مي آره. مامان راستش رو بهت بگم، اون فحش ك...كش رو هم همين بچه تهرون  ياد داد! 

۵ نظر:

پریسا گفت...

ای جانم ! منم تفریبا اینقدر این ور و اون ور بودم ، دقیقا نمیدونم بچه کجا هستم !

ناشناس گفت...

راست میگه این بچه. هرکی ادعای خیلی افتخارآمیزی داره مبنی بر بچه تهرون بودن عجیب گاگول می‌نماید!

ناشناس گفت...

خوشم نیومد. چه ربطی داره. هرجا خوب و بد داره. از شما بعید بود

ناشناس گفت...

چرا شما شهرستانیها اینقدر نسبت به بچه تهرونها بدجنسید؟

ناشناس گفت...

be hamoon dalil ke shoma bache tehronia nesbat be bache shahrestonia badjensin!!

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...