۲۱ خرداد ۱۳۹۱

خاصیت رابط

آقای خانه خمیازه کشان نشسته اند مقابل جعبه جادو؛ به ناچار اخبار تماشا می کنند. من با سماجتی مثال زدنی پا به پای تحلیل گر سیاسی  کانال بی بی سی  تحلیل های خودم را بر آقای خانه  فرو می خوانم ! 
من هنوز دارم در مورد رابطه با آمریکای ناکس!  و پدر سوخته بازی روسها و بی پدر و مادر بودن اسد و عربستان سعودی و امارات و بریتانیا و سایر نقاط دنیا می گویم که آقای خانه چشمشان روی هم می آید. کنترل از توی دستشان سر می خورد و می افتد روی زمین؛ انگشت شصت شان  هم که در آرزوی فشردن دگمه  کنترل برای فرستادن کانال به کانال مورد علاقه اشان نشنال جغرافیا نشانه رفته بود همانطور بیلاخی می ماند.
بیزبیز که پنج دقیقه درس خواندنش را خوانده است و آماده است تا یک ساعت استراحتش را آغاز کند می آید و می گوید: مامان تو در مورد قطب های مثبت و منفی آهن ربا چیزی می دانی؟
می گویم: ها؛  بله! منظور؟  تو که باز هم آمدی ! دیگر چیزی توی یخچال مانده است که تو دخلش را نیاورده باشی؟
می گوید:  خوب وقتی فکر می کنم و درس می خوانم گرسنه می شوم دیگر.
می گویم: خوب زیاد درس نخوان مادر جان؛ آخرش ما را ورشکست می کنی! حالا بگو ببینم قطب های مثبت و منفی چه شده اند؟
می گوید: مامان هیچ وقت قطب های هم نام همدیگر را جذب نمی کنند. هر وقت اینها را به هم نزدیک کنی همدیگر را دفع می کنند  و هر چقدر تلاش کنی به نتیجه نمی رسی.
می گویم : بله خوب این را که خودم هم می دانستم.
می گوید: بعضی کشورها هم همینطور هستند؛  مثل ایران و آمریکا! اما هیچ می دانستی اگر یک رابط بین دو قطب هم نام قرار بگیرد؛ مثل سیخٰ؛ میخ؛  سنجاق؛  یا حتی سوزن ته گرد قطب های هم نام  به راحتی به این  رابط  جذب می شوند و به این ترتیب می توانی دو قطب را به هم وصل کنی؟ یعنی به کمک یک رابط.
می گویم : ایی؛  حالا رابط از کجا بیاوریم ؟
 و با خودم فکر می کنم. وا مثل اینکه بعضی ها راست می گویند چرا دخترها اینطوری شده اند!

ته نوشت:درصفحه فیس بوک در همه موارد  به جای قطب های "هم نام"  نوشته ام قطب های مثبت و منفی!  نمی دانم چرا؟ شاید برای اینکه بیش از آنکه به خاصیت آهن ربا فکر کنم  به خاصیت کشورها فکر می کردم !

۲ نظر:

فرشته گفت...

دیگه کم کم داشتم نگرانتون میشدم!
زودتر آپ کنید و مارا شاد کنید.

چهارگاه گفت...

به جای بی بی سی، فارسی وان نگاه کنید! هم آقای خانه خوابشان نمی بَرَد، هم ما از این پست های به زور رنگ و لعاب سیاسی خورده راحت می شویم!

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...