۱۶ مهر ۱۳۸۸

امروز از آن خستگی ها دارم که دلم لک زده بود برایش .

۱ نظر:

3 گفت...

منم امروز از اون حال و حوصله هایی پیدا کردم که دلم واقعا براش لک زده بود
می خونمت
چقدر خوب می نویسی

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...