۲۹ شهریور ۱۳۹۰

صرف افعال ضروري

دزدي كردن مثل يك بيماري مسري است وقتي همه گير شود اجتماعي  را آلوده مي كند بنابراين توصيه مي كنم  نگاهي بياندازيم به صرف افعالي كه در مملكت گل و گلاب كاربرد بيشتري برايمان دارد .
دزدي كردم
دزدي كردي
دزدي كرد
دزدي كرديم
دزدي كرديد
دزدي كردند

دزد بودم
دزد بودي
دزد بود
دزد بوديم
دزد بوديد
دزد بودند

دزديدم
دزديدي
دزديد
دزديديم
دزديديد
دزديدند

ضرورتا فعل خوردن چون معنايي دو پهلو دارد مي تواند در اين افعال جاي ويژه داشته باشد.
خوردم
خوردي
خورد
خورديم
خورديد
خوردند


۳ نظر:

ناشناس گفت...

من یادم رفت تو پست قبلی‌ اشاره کنم شجاعت شما نسبت به ابراز مورد اشاره قابل تقدیره، اما در مورد این پست بازم ناچارم یه یاد آوری کوچک کنم و آن این است که هر کس را در درون قبر خود میگذارند خواهرم، و هرکس مسئول اعمال خویش است، همگانی بودن یا نبودن عمل توجیه عمل است.

اگر دوست داشتید و در توانتان بود میتوانید با پرداخت مبلغی به ارزش مقدار دریافت شده به انجمن مثلا حمایت از بیماران کلیوی ناپاکی و پلشت را از رود خانه زندگیتان بیرون بریزید.

عذر خواهی مرا به جهت بی‌ ادبی‌ و دخالت در امری که به من ارتباط نداشت به نادانیم ببخشید

ناشناس گفت...

...
خيلي خوب گفته اي! آفرين
...

سعید گفت...

بردم
بردی
برد
بردیم
بردید
بردند
...

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...