۲۶ خرداد ۱۳۹۲

ساده لوحانه

ساده لوحانه است اگر فکر کنیم شادی دیشب مردم در سرتاسر ایران تنها به خاطر نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری می تواند باشد.
حتی بیزبیز و بیزقولک هم یکی از ترفندهایشان برای از خواب پراندن من!  جیغ و داد کردن  و بالا و پایین پریدن و رقصیدن و بلند بلند آواز و شعر خواندن و دست زدن و از در و دیوار بالا رفتن وساز زدن است.
رادستشان نیست وگرنه بوق هم می زدند و شعار هم می دادند!

۵ نظر:

دارا گفت...

ما که کلی از رقص های به شیوه لامبادا و رپ حظ بردیم

ناشناس گفت...

آشنای ِ گل فروش ما می گفت شنبه شب تعدادی می اومدن و روبان بنفش می خواستن

کفتم براشون فرقی نمی کرد قالیباف یا روجانی، اونا شلوغی رو می خواستن و بستن خیابونا رو همین.

ناشناس گفت...

جناب ناشناس. آنها که میگویی، مردم ما هستند و هم شهری ما، مطالباتی دارند در عین حال انرژی نهفته ای که در هشت سال گذشته بجز دو سه ماه سرکوب شده.
اگر چشمانمان را باز و گوش هایمان را تمیز! میکردیم، شعارهایشن، مطالباتشان و غم هایشان را با پوست و استخوان احساس میکردیم و شادیشان را در حد یک سرخوشی گذرا بیشتر نمیدیدیم. چه خودخواهانست اینطور به قضاوت مردمی بریم که 4 سال به بدترین نحو ممکن سرکوب شده و از حقوق شهروندیشان محروم شدند.

متاسفانه جامعه بیماری داریم که به هیچکس اعتمادی ندارد، حتی خودش.

نکته دیگه اینکه به آرای قرضی توجه کنید آرای کروبی در 84 را ببینید، بعد با آرای کروبی در دوره گذشته مقایسه کنید. قضاوت باشما اگر قوه قضاوت مستقلی دارید.

یک دوست گفت...

مرزهای خودتون را نگهدارید خانم خارخاسک خانم، با این حرفها برای خودتون دردسر درست می کنید.

ناشناس گفت...

استعاره قشنگي بود "براي از خواب پراندن" :)

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...