۲۴ بهمن ۱۳۸۸

خط سبز - رنگ سیاه

خواهرکم آمده بود خانه ما . دلخور بود از بیست و دو بهمن امسال و میگفت : دیدی چطور این روز به این خوبی را از دست دادیم ؟
یک سی دی نشانش دادم گفتم : این سی دی را ببین دیروز در محله امان پر از این سی دی ها بود. در مورد وقایع بعد از انتخابات تهران است . رویش را بخوان . نوشته برای شادی روح تمام کسانی که در این وقایع اینچنین مظلومانه به شهادت رسیده اند و دست ما برای یاریشان کوتاه بود . لا اقل این سی دی را تکثیر کنید و به ده نفر دیگر بدهید تا مردم حقیقت را آنطور که هست ببینند . چشمهایش گرد شد . یعنی اینجا ! توی این شهر کوچک ؟ گفتم : به در و دیوار نگاه کن ببین گروهی چقدر شعار با خط سبز نوشته اند و بعد گروهی دیگر آمده و رویش را با رنگ سیاه پوشانده اند . حالا چطور؟ حالا هم فکر می کنی اوضاع به آن خوبی که تو فکرش را میکنی نباشد ؟

۱ نظر:

masoud گفت...

جدیدا که روی رنگ سیاه رو هم سفید می کنن که یعنی هیچ خبری نیست.

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...