۲۴ بهمن ۱۳۸۸

خط سبز - رنگ سیاه

خواهرکم آمده بود خانه ما . دلخور بود از بیست و دو بهمن امسال و میگفت : دیدی چطور این روز به این خوبی را از دست دادیم ؟
یک سی دی نشانش دادم گفتم : این سی دی را ببین دیروز در محله امان پر از این سی دی ها بود. در مورد وقایع بعد از انتخابات تهران است . رویش را بخوان . نوشته برای شادی روح تمام کسانی که در این وقایع اینچنین مظلومانه به شهادت رسیده اند و دست ما برای یاریشان کوتاه بود . لا اقل این سی دی را تکثیر کنید و به ده نفر دیگر بدهید تا مردم حقیقت را آنطور که هست ببینند . چشمهایش گرد شد . یعنی اینجا ! توی این شهر کوچک ؟ گفتم : به در و دیوار نگاه کن ببین گروهی چقدر شعار با خط سبز نوشته اند و بعد گروهی دیگر آمده و رویش را با رنگ سیاه پوشانده اند . حالا چطور؟ حالا هم فکر می کنی اوضاع به آن خوبی که تو فکرش را میکنی نباشد ؟

۱ نظر:

masoud گفت...

جدیدا که روی رنگ سیاه رو هم سفید می کنن که یعنی هیچ خبری نیست.