۲۳ اسفند ۱۳۸۸

چهارشنبه سوری

"در بعضی مناطق ایران مراسم چهارشنبه سوری در آخرین چهارشنبه ی ماه صفر برگزار می شود و دلیل ان را نیز قیام مختار ثقفی به خونخواهی حضرت امام حسین ( ع) می دانند .
مردم اردبیل و روستاهای پیرامون آن معتقدند که چون مختار به انتقام شهادت امام حسین ( ع) قیام کرد . دستور داد تا بر پشت بام ها آتش بیافروزند و شیعیان را بر آغاز انقلاب آگاهی رسانند . گروهی نیز بر این باورند که وقتی غلبه مختار بر قاتلان امام حسین (ع) پایان یافت امیر مختار گفت که به نشانه پیروزی در پشت بام ها آتش بیافروزند و سرور و شادمانی کنند . اگر همین اندیشه را بپذیریم باز هم آتش افروزی به نشانه ی پیروزی خود یک آیین ارزنده ی ایرانی است ."
"ایرانیان باستان نور را مظهر ایزد می دانستند و ستایش می کردند ..
از آن زمان که آتش شناخته شد . به کار روشنگری شبهای تار آمد . اضافه بر آنکه شعله های آتشی که از اجاق خانه ها بر می خواست خانه ها را روشن می کرد ."
(هنری ، مرتضی . نوروزگان ، تهران ، 1385)

۱ نظر:

مسافر گفت...

خیلی هم ممنون

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...