۱۱ فروردین ۱۳۸۹

در رد خودم ( گفته بودم آدم بعضی چیزهایی می بیند که به گ...خوردن می افتد )

به بچه ها گفته بودم حق ندارند بعضی سریالهای فارسی وان را تماشا کنند .چیزهای چندش آور و بد آموزی کننده ای! دارد.
دیشب برای اولین بار سریال "دارا و ندار" را از تلویزیون میلی دیدم .
به بچه ها گفته ام، لااقل ساعتهایی که من درخانه هستم می توانید همین فارسی وان را تماشا کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...