۱۲ فروردین ۱۳۸۹

تراوشات یک ذهن شکاک ( دسته گل هایی که آقای خانه به آب می دهد )

"

بعد از ده یازده سال زندگی مشترک آقای خانه برای اولین بار در سالگرد ازدواجمان برایم یک دسته گل ِخیلی خیلی بزرگ خرید .

خداوندا خودت به من رحم کن یعنی باز می خواهد چه دسته گلی به آب بدهد .

"

۱ نظر:

آفتاب پرست گفت...

مرد ها فقط یه جور دست گل می تونن به آب بدن !!! مراقب شلوار آقای خونه باش که ...