۱۲ فروردین ۱۳۸۹

تراوشات یک ذهن شکاک ( دسته گل هایی که آقای خانه به آب می دهد )

"

بعد از ده یازده سال زندگی مشترک آقای خانه برای اولین بار در سالگرد ازدواجمان برایم یک دسته گل ِخیلی خیلی بزرگ خرید .

خداوندا خودت به من رحم کن یعنی باز می خواهد چه دسته گلی به آب بدهد .

"

۱ نظر:

آفتاب پرست گفت...

مرد ها فقط یه جور دست گل می تونن به آب بدن !!! مراقب شلوار آقای خونه باش که ...

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...