۱۶ فروردین ۱۳۸۹

یاغی

دخترم ( بیزقولک ) : مامان خدا حق نداره هر وقت دلش خواست ما رو بُکُشونه ! اون اصلا چیکاره است ؟

من : دخترم خدا که ما رو نمی کشونه ، می میرونه . اون ظاهرا  همه کاره است !

هیچ نظری موجود نیست: