۱۶ فروردین ۱۳۸۹

یاغی

دخترم ( بیزقولک ) : مامان خدا حق نداره هر وقت دلش خواست ما رو بُکُشونه ! اون اصلا چیکاره است ؟

من : دخترم خدا که ما رو نمی کشونه ، می میرونه . اون ظاهرا  همه کاره است !

هیچ نظری موجود نیست:

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...