۳۱ فروردین ۱۳۸۹

بلقیس در بارگاه سلیمانی یا آلیس در سرزمین عجایب مسئله این است !


 حتی بلقیس ، ملکه ی سبا و  تختش هر دو با هم  ! وقتی به بارگاه سلیمان رسیدند این اندازه  دیو و دد و پری و جن و مرغ شیرده و بع بعی و  اصغر قاتل و  لئوناردو داوینچی  و  کانت  و  راسکین   و  نوستراداموس   و  لئوناردودیکاپریو و ...  را یکجا  و با هم رویت نکرده بودند  که ما در دنیای مجازی می بینیم  .
 آدم مثل آلیس در سرزمین عجایب  ول می شود میان یک وادی بی درو پیکر و پر از سوراخ  سمبه ای که هر چه می گردد   روزنی  پیدا کند تا  بلکه بشود بدون نیش خوردن  از آن جان سالم   به در برد ؛ پیدا نمی کند که نمی کند که  نمی کند .
از قول یک آدم نام و نشان دار بنویسی اگرعده ای  نیایند ببرندت جایی که عرب نی انداخت ! حتما عده ای پیدا می شوند بگویند : "خاک تو سرت این هم شد زندگی "
از قول یک آدم بی نام و نشان بنویسی ، یک عده پیدا می شوند می گویند : بی نام و نشان می نویسی که دروغ بگویی و فریبمان دهی ؛ زود باش بگو کی هستی ؟
راست بنویسی می گویند : چرا راست نوشتی ؟
دروغ بنویسی می گویند : چرا  دروغ نوشتی ؟
طنز بنویسی می گویند : چرا جدی نیستی لوس بازی در می آوری . یا جدی می گیرندت و بهشان بر می خورد.
جدی بنویسی می گویند :  چقدر جدی یوخده شوخ باش . یا فکر می کنند شوخی کرده ای و جدی نمی گیرندت .
زنانه بنویسی می گویند : فمنیستی می نویسی حالمان به هم خورد  یک کمی مرد باش !
مردانه بنویسی می گویند : مرد سالاری  تمام شده مرتیکه ی حشششریه الدنگ . روحیه ی لطیفت مرده است .
دخترانه بنویسی دخترها حسادت می کنند .
پسرانه بنویسی پسرها می خواهند سر به تنت نباشد .
کوتاه بنویسی می گویند: چه کوتاه حرفت نمی آید ؟
بلند بنویسی می گویند : اوووووه کی حوصله دارد این همه را بخواند .
عکس بفرستی می گویند: حرفی برای گفتن نداشت .
چیز بنویسی می گویند : عکسی برای دیدن ندارد .


خلاصه بعضی وقتها آدم دلش می خواهد سرش را بکند در چاه از دست بعضی از این کامنت گذارن گودر یک فریادهایی از ته دل بکشد .یک فریادهایی از ته دل بکشد . شاید امام زمان دست کشید از غیبتش  ظهور کرد و همه ی این آدمها را با شمشیرش به پنج قسمت مساوی شقه کرد و هر شقه را در پنج گوشه ی عالم انداخت تا درس عبرتی باشد برای همه ی کامنت گذاران .

"حالا فردا یکی پیدا می شود می نویسد : شمشیر و شقه ! مثلا شما زن هستی و مادر دو بچه !  چه روحیه ی خشن و کثیفی حقتان است که اینطوری زندگی می کنید و چنین کسانی بر شما حکومت می کنند خاک برسرتان کنم با این نوشتنتان !"

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خودت باش و هر چی دوست داری بنویس ، هر کی نخوادنمی خونه خب !!!!

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...