۱۷ فروردین ۱۳۸۹

تکریم پدر و مادر هر روز بیش از روز پیش به مراحل تکاملی خود نزدیکتر می شود

"
بیزقولک : مامان سه چیز رو توی دنیا از همه چی بیشتر دوست دارم ، تو و بابا و مربای آلبالو رو.
"

۳ نظر:

سورنا گفت...

عکس شراگیم:
http://meemfe.wordpress.com/2010/04/09/%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81/

سورنا گفت...

سلام. چی شد؟ تماس نمی گیرید؟

خارخاسک گفت...

تماس ؟ برای چی ؟ من مو به مو دارم نصایحت را گوش می دهم . هنوز احساس خطر نکرده ام به محض این که کم و کسری آوردم با شما تماس می گیرم

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...