۱۵ فروردین ۱۳۸۹

فمنیست کشون


من به عنوان یک زن مسلمان و تحصیل کرده ی ایرانی در خود این توانائی را می بینم که بتوانم پا به پای مردان مسلمان ایرانی !  هر قسمتی که مدیریتش به من واگذار می شود را  به سرعت  به گند بکشانم .


به صلاح دید روسای فروشگاه  ، مدیریت قسمت فروش که از تاریخ 27 اسفند 88 به من واگذار شده بود در تاریخ 14 فروردین  89 به دلیل آنچه "مدام پشت اینترنت نشستن " خوانده شد از من گرفته شد .
یعنی الحمد الله یک چیزی از وبلاگستان به ما رسید . بزنید اون کف قشنگه رو !هیچ نظری موجود نیست: