۴ تیر ۱۳۸۹

پوزش بابت تشکر اضافه

"
بیز قولک حوصله اش سر رفته بود برای آنکه از سر بازش کنم نشاندمش پای اینترنت وگفتم :این آدمها را می بینی همه مطلبی که من نوشته ام را دوست داشته اند و برای همدیگر فرستاده اند بنشین اینجا از همه اشان تشکر کن !
بعد برایش یک  ' متشکرم بابت شر'   کپی کردم تا برای همه پیس کند.
او هم نشست و با علاقه شروع کرد بعد از مدتی به سراغم آمد و گفت : مامان خوشحال باش از هر کسی که مطلب تو را دوست داشته دو سه بار تشکرکرده ام تا خوششان بیاید .
این پاچه خاری بیزقولک را بر من ببخشید. از تمام کسانی که دو یا سه بار  تشکر شده پوزش می طلبم همان یکبار کافی است .
تشکر های اضافی را با اجازه می دهم بیزبیز دیلیتشان کند !
"

هیچ نظری موجود نیست:

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...