۲۲ آذر ۱۳۹۴

چهارشنبه 19 فروردین 1365
یک برنامه تمیز و حسابی برای درس خواندن ریخته ام.
-          شنبه از ساعت 6 که به خانه می آیم تا ساعت 8 جبر- صبح از ساعت 5 تا 7 عربی -  ساعت 9 تا 12 شیمی بعد هم نهار و لباس پوشیدن و مدرسه.
-          یک شنبه از ساعت 6 تا ساعت8 فارسی و دیکته- صبح از 5 تا 7 زبان - ساعت 9 تا 12 جبربعد هم نهار و لباس پوشیدن و مدرسه
-          دو شنبه از ساعت 6 تا ساعت8 زبان-  صبح از 5 تا 7 دینی - ساعت 9 تا 12 زیست شناسی بعد هم نهار و لباس پوشیدن و مدرسه
-          سه شنبه از ساعت 6 تا ساعت8 ریاضی جدید- صبح از 5 تا 7 شیمی و دینی - ساعت 9 تا 12 دانش اجتماعی بعد هم نهار و لباس پوشیدن و مدرسه
-          چهارشنبه از ساعت 6 تا ساعت8 جبر و زبان - صبح از 5 تا 7 فیزیک - ساعت 9 تا 12 هندسه بعد هم نهار و لباس پوشیدن و مدرسه
-          پنج شنبه از ساعت 6 تا ساعت8 هندسه و جبر می خوانم.
من تصمیم جدی گرفته ام برای درس خواندن، یعنی فکر می کنم اگر به این ترتیب بخوانم می توانم با نمرات حداقل 12 قبول شوم! اصلا نباید چیزی از فهیمه کم بیاورم، اینها همه اش می نشینند توی خانه خر می زنند و من از اول سال تا به حال لای کتابها را هم باز نکرده ام.
جمعه این هفته استثناً برنامه رفتن به خانه مریم اینها را دارم و بنابراین برنامه ای برای درس خواندن نریخته ام، ناچار هستم بچه ها می گویند اگر تو نیایی ما نمی رویم و اگر من نروم و اینها هم نروند بعداً باید برای یک عمر جواب پس بدهم که چرا برنامه دست جمعی مان برای رفتن به خانه مریم اینها را بهم زده ام و اینها نتوانسته اند منصور را ببینند. درواقع من خودم واقعا تمایلی به دیدن این پسره ندارم!
این روزها مامان چندان حالش خوبی نیست و مدام بخاطر سیاوش گریه می کند. آن قدر بهانه گرفت که آخرش بابا گفت: می روم جبهه هر جایی بود برش می دارم می آورمش.
 اما مامان ول کن ماجرا نیست نه می گذارد بابا برود دنبال سیاوش، نه آرام می گیرد. خلاصه خیلی بداخلاق و بهانه گیر شده. امروز هم  سر هیچ و پوچ باز شروع کرد بخاطر منیژه جانش  با من دعوا کردن. چطور فکر می کند، این بچه لوس و ننر و بی تربیت و موذی و خسیس و بی اندازه چاپلوس که من اصلا دوستش ندارم و خیلی گند است فقط بچه اش است و من بچه اش نیستم؟

۱ نظر:

بابک گفت...

الان منیژه ی لوس و ننر و بی تربیت و موذی و خسیس و بی اندازه چاپلوس ..را دوست داری؟ :-)

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...