۲۸ آذر ۱۳۹۴

سه شنبه22 مهرماه 65


نازنین اینجاست، خانه ما، حامله است، حالش هم خیلی بد،خدا را شکر که سهراب دیگر جبهه نمی رود. باید ذوق زده باشم چون بچه اش می شود اولین برادر زاده من.
امروز کلاس طراحی خیلی خوش گذشت، البته خبری از آقای آلپاچینو نبود و یکی دیگر از شاگردان استاد شاگردان دیگر را آموزش می داد.  رسماً دیگر دوست صمیمی استاد اخوت شده ام. امروز دیوان حافظش را آورد تا من برایش چند غزل بخوانم. بعد هم شروع کردیم به تعریف خاطره برای همدیگر.
 هیچ می دانستی استاد اخوت هیچ وقت بچه دار نشده است؟  یعنی خودش که نه، زنش بچه دار نشده! آن وقت مامان و بابای من هی زرت و زرت بچه زاییده اند، در حالی که شاید استاد اخوت بیشتر مستحق بود برای بچه داشتن. همین را هم بهش گفتم، گفتم: " چه بهتر که اصلا بچه ندارید؛ بچه همه اش دردسر است" و ماجرای مامان که هر شب به خاطر سیاوش یک چشمش خون است و یک چشمش اشک را گفتم. گفتم: یکی از دوستان مامان به او گفته است هفت در بهشت به روی مادر شهید باز است و بعد مامان چنان عصبانی شده که  با او دعوایش گرفته و گفته، هفت در بهشت به چه درد من می خورد لای یک در بهشت را هم باز کنند من می روم تو،  اصلا بهشت مهشت می خواهم چه کار؟ من بچه ام را می خواهم که صحیح و سلامت برگردد من سیاوشم را می خواهم و خدا حق ندارد این بچه ای که به من داده است این طوری از من بگیرد.
 گفتم؛ مامان به خاطر همین هفت در بهشت با دوست چندین و چند ساله اش به کلی قطع رابطه کرده و گفته دیگر حتی نمی خواهم رویش را ببینم.
 حتی این را هم به استاد اخوت گفتم که سیاوش خیلی حزب الهی است. وقتی خانه می آید همه اش نماز شب می خواند و دعای ندبه میرود گفتم؛  این کسی که من می شناسم اگر نتواند شربت شهادت بخورد، خودش را با آمپولی، سرمی چیزی به ناچار به شهادت می رساند.
استاد اخوت نه خندید ونه  شوخی گرفت، خیلی ناراحت شد و سرش را تکان داد و زد زیر آواز و برایم این شعر را خواند که فوری یادداشتش کردم. گفت؛ حتماً کنارش بنویسم که این شعر را عارف قزوینی در مایه دشتی سروده، درست زمانی که ملت ایران تشنه آزادی بودند واین شعردر زمان خودش نماد انقلاب بوده.
از خون جوانان وطن لاله ( وطن لاله ، وطن لاله ) دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو ( جانم سرو ، خدا سرو ) خمیده
چه کج رفتاری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ سَر کین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ( نه آیین داری ) ای چرخ (2)

ته نوشت: آدرس در کانال تلگرام

 https://telegram.me/noone_ezafe

۱ نظر:

بابک گفت...

یعنی بهشت به آن بزرگی فقط 7 در دارد؟

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...